JADA

JADA

Domus Tampere

Opiskelija-asuntokokonaisuus Tampereelle. | New student housing units in Tampere, Finland. 11.500 brm2.

1. palkinto avoimessa arkkitehtuurikilpailussa 2020. Kilpailun järjesti Tampereen opiskelija-asuntosäätiö yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton kanssa. | 1 st prize in an open arcitectural competition organised by the Tampere Student Housing Foundation with the City of Tampere and the Finnish Association of Architects SAFA held in 2020.

Jälleenrakennusajan esikaupunkialue Kalevassa tiivistyy 2021 avattavan raitioyhteyden myötä. SIKSAK on ratkaisu avoimen korttelirakenteen hallitusta tiivistämisestä ja kaupunkikuvallisesti täydentävästä ja rikastavasta kerroksesta. Taaempi uudisrakennus kasvattaa tontin kerrosalaa torin laidan vanhimman osan jäädessä ennalleen. Tämä vanhin osa, Vanha Domus, on Tampereen ensimmäinen opiskelija-asuntola ja ansaitsee arvokkaan kunnostuksen ja toiminnallisen kunnianpalautuksen.

Uudisrakennus on 4-5-kerroksinen CLT-tilaelementeistä koottu kokonaisuus, jonka joustava rakennejärjestelmä mahdollistaa laajan asuntotyyppien valikoiman. Myös asuntojen keskinäinen muuntojousto on tehty mitoituksella mahdolliseksi. Uudisrakennus lainaa päämittansa vanhalta rakennukselta, mutta alkaa leikitellä massan taitekohdilla ja päädyillä alueen hengen mukaisesti: säännöllisesti ja lähes säännöllisesti aukotetut seinäpinnan taipuvat yllättäviin päätyratkaisuihin.

Uuden ja vanhan rakennuksen väliin jää uustulkinta 50-luvun korttelipihasta, suojaisa mutta kadulle avoin "salainen puutarha". Kukkivat puut ja leikkialueet kutsuvat oleskelemaan. Rakennuksen julkisivuna on puupaanu, joka luo struktuurillaan linkin alueella käytettyihin tiilipintoihin kertoen puurakentamisen mahdollisuuksista. Julkisivun aukotus koostuu ranskalaisista parvekkeista ja panoraamaikkunoista, niin että pienimpäänkin asuntoon tulee molempia.

Yhteisten tilojen kirjo on laaja: vanhan osan maantaso avataan katutilaan ja palveluina toimivat kahvila-ravintola sekä järjestöjen tarpeisiin sopivat kokous-, näyttely- ja esitystilat. Uudisosan nivelkohdista löytyy co-working-tiloja, keittiöitä, gymejä ja verstaita.

Työyhteenliittymä JADA Oy ja Lindroos Architects Oy.

2020-JADA

JADA Oy on helsinkiläinen arkkitehtitoimisto joka tähtää parempaan urbaaniin tulevaisuuteen, luonnon ja ihmisten hyvinvointiin.

Yrityksen ovat perustaneet Erica Österlund and Jussi Vuori, jotka ovat ennen toimimistaan JADA:ssa työskennelleet kansainvälisesti suurten merkkihankkeiden parissa OMA:lla ja ALA:lla: tärkeimpiä toteutuneita kohteita ovat De Rotterdam -tornit, Prada Foundation -museo Milanossa, Kivenlahden metroasema sekä Helsingin Keskustakirjasto Oodi.

Yhdessä kahdeksan muun nousevan arkkitehtitoimiston kanssa, JADA organisoi Uusi Kaupunki -työpajoja ympäri Suomea - YLE taltio tämän Kaupunki uusiksi -sarjaksi. JADA:ssa myös kirjoitetaan ja opetetaan. JADA on kansainvälisen Finnish Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency -vetoomuksen alkuperäinen allekirjoittaja sekä Arkkitehtitoimistojen liiton jäsen.


JADA Oy, Pälkäneentie 13, FIN-00510 Helsinki
office(a)jada.fi

Työ ja harjoittelu: hakemukset sähköpostiin (max koko 10Mb, pdf-liitteet).

Verkkolaskuosoite: 003719259602 (HANDFIHH)


Jussi Vuori, CEO
Architect MSc SAFA, Partner, FISE PS PV (ARK 1613)
jussi(a)jada.fi
+358503447026

Erica Österlund
Architect MSc SAFA, Partner
erica(a)jada.fi
+358451213337

Anna Kärki
Architect BSc
anna(a)jada.fi
+358504365449

Irene Sarvi
Architect BSc
irene(a)jada.fi
+358452065818


***Taka-Töölön päiväkodin yleinen arkkitehtuurikilpailu 2021, Helsinki. Yläluokka.

Uusi päiväkotirakennus Valssi sijoittuu tontin pohjoiskulmaan luomalla jännitteen vapaan puistokentän ja rajatumman katutilan välille jättäen ulkotoiminnoille mahdollisimman laajan valoisan piha-alueen. Korkeuksien puolesta kaksikerroksinen uudisrakennus ottaa kiinni Huvila Bråvallan räystäskorkeudesta ja nousee hieman maaston viitoittamaan suuntaan jääden kuitenkin selvästi alisteiseksi Rajasaarentien korkeammille asuinrakennuksille. Rakennuksen sijoittuminen kiilamaiseen tontinosaan mahdollistaa nykyisen puuston säästämisen ykskantaan sekä tunnelialueiden päälle rakentamisen välttämisen. Sibelius-monumentin suunnalta uudisrakennus maastoutuu nousevan törmän ja kasvillisuuden taakse, meren suunnasta pitkä julkisivu muodostaa taustan Bråvallan maltilliselle koristeisuudelle. Valittu rakennuspaikka ei sulje puiston ympäröiville kaduille asti avonaista luonnetta Rajasaarentieltä katsottaessa.

Rakennuksen yksinkertainen, mutta omintakeinen, hahmo synnyttää tunnistettavan kappaleen, jonka profiili muuttuu katsomispisteen siirtyessä. Kadun suuntaan yhtenäinen aukotettu julkisivupinta muodostaa katutilan jatkeen hieman kadusta sisäänvedettyjen asuinrakennusten kanssa, katupuujonon jatkamista rannan suuntaan voidaan tutkia. Matala pihajulkisivu erottuu ”kovemmasta” kuoresta siroilla puurakenteilla ja taitteisella muotoilullaan. Puiset kaiteet ja seinäkkeet synnyttävät linkin puisen huvilakulttuurin koristeisempiin ja kevyimpiin rakennusosiin. Rakennuksen tiheämmin vekitetty pohjoisseinä nousee juhlavasti keskustellen parhaiten ruhjeisen kallioympäristön kanssa. Umpinainen kiviseinä on puhtaaksi muurattua ja kevyesti slammattua tiiltä, pihan puolen puurakenteet käsitellään vaalealla kuultokäsittelyllä. Katon materiaali on konesaumattu pelti. Sisätilojen arkkitehtuuri yhdistelee kovempaa abstraktia pintaa ja kevyempiä levy- ja rimaseiniä. Systemaattinen runkorakenne mahdollistaa modulaarisen tuotannon ja parhaan mahdollisen muuntojouston.**


Sara Hildènin taidemuseon arkkitehtuurikilpailu 2021, Tampere. Yläluokka.

Uusi museorakennus, Avaus, sijoittuu kompaktisti tontin länsilaitaan luomalla jännitteen yhdessä uuden kaupunkiaukion, Taidetorin, kanssa. Tori jää museon ja Finlaysonin tehdasrakennusten väliin, päätteenä keskustasta tuleville kävelyreiteille. Uusi aukiotila toimii myös arvokkaana käyntinä Wilhelm von Nottbeckin puistoon. Palatsin ja Pääkonttorin välinen näkymäyhteys säilyy ja voimistuu. Sijainnillaan rakennus on yhtäältä puistossa jättäen kadunvarren puuston entiselleen ja toisaalta täydentää ikään kuin viimeisen syvärunkoisen palan tehtaan korttelirakenteeseen. Tinkimätön rakennus toimii ylväänä kiintopisteenä alueelle saavuttaessa.

Museon merkittävä rooli osana kaupungin vetovoimaa syntyy ainutlaatuisen sisällön viestimisestä ulospäin. Avauksen rohkeat tiilijulkisivut liittävät sen muuhun Finlaysonin alueen talokantaan, mutta piirtävät rakennuksesta modernin ja tahdokkaan tekemisen paikan. Tiilipinta on etäältä yhtenäinen ”white cube”, blankko pinta kuin aloittamattoman maalauksen pingotettu kangas; lähemmällä tarkastelulla pinnan reliefimäinen tiilistruktuuri ja harkitut ikkuna- ja kulkuaukot (avaukset) rakentavat ulkoarkkitehtuurista syvällisen ja hieman salaperäisenkin kokemuksen. Yhtäältä merkkirakennuksesta toivotaan ikonista, toisaalta sen tulee kestää toistuvaa tarkastelua ja tarjota jatkuvaa löytämisen iloa. Vaalea tiilipinta strukturointeineen on muistuttaa hulmuavaa kangasta.

Avaus tuottaa aktiivisen päätepisteen laajentuneelle kävelyalueelle. Torialueen vaihtuvat tapahtumat ja puiston teokset sykkivät museotoiminnan rytmissä. Näyttely antaa jo ulos rakennuksesta viitteitä itsestään muutamien ikkuna-avausten kautta. Museotoiminta jalkautuu sisäänkäyntiaulaan ja museopedagoginen tila on nähtävissä aulan parvikerroksessa.

Museokäynnin toiminnan logiikka rakentuu spiraalin kaltaiseen kulkuun kohti kattokerroksen näköalakahvilaa ja monitoimitiloja. Näyttelytilat sijoittuvat kerroksiin niin, että kulku voidaan järjestää yhtenäiseksi niiden kautta, mutta osan tiloista voi myös sulkea näyttelyn rakentamisen ajaksi. Vertikaaliyhteydet sijoittuvat kerroskohtaisten wc- ja siivoustilojen kanssa rakennuksen luoteiseen neljännekseen jättäen muun tilan täysin vapaaksi näyttelytoiminnalle, myös rakenteellisesti. Kattokerroksen kahvilasta avautuu esteetön näkymä kohti kantakaupungin koski- ja kattomaisemia. Ylimpään kerrokseen voi ottaa myös suoran hissiyhteyden aulasta ja portaikkoa voi käyttää halutessa menemättä näyttelytiloihin.

Näyttelytilat ovat suorakulmaisia, korkeudeltaan vaihtelevia 4-6-8-metrisiä. Osaan tiloja voidaan järjestää suora ikkuna-aukotus esim. pohjoisesta, osaan epäsuoraa valoa julkisivun taitteiden tai alakaton valokatteen kautta, valittuja tiloja voidaan myös valaista harvaan ladotun tiiliverhouksen takana olevan ikkunan kautta. Valaistusolosuhteita hallitaan häikäisy- ja pimennysverhoin sekä valaistusjärjestelmällä. Ylimmän näyttelykerroksen mediatila on täysin eristetty ääneltä ja valolta.**


MUITA PROJEKTEJA:


Mellunkylän avenue - Mellunkylän visio 2035, Helsinki.

Mellunkylä on yksi Helsingin kaupunkiuudistuskohteista - kaupunkiuudistus on työkalu, jolla Helsinki pyrkii toteuttamaan strategista tavoitettaan ehkäistä asuinalueiden eriytymistä.

Mellunkylän avenue on uusi pääkatu Kontulan ja Mellunmäen keskusten välillä. Tonttien mukaisesti polveileva rakennusmassa käsittää laajan skaalan asuntotypologioita rivitaloasumisesta tornitaloihin. Terassoiva massa mahdollistaa irrottelun asuntojen ulkotiloissa. Korkeusvaihteluilla myös luodaan harkittuja jännitteitä katunäkymiin sekä hallitaan ympäristön aurinkoisuutta. Kadun ja asuinrakennusten väliin syntyvät taskut rytmittävät katua ja toimivat paikallisina kokoontumispaikkoina ja aukioina sekä mahdollisina hulevesialueina. Rakennusten alaosat ovat kivisiä ja ylemmät kerrokset puurakenteisia. Modulaarinen tila-ajattelu mahdollistaa rakennusten käyttämisen asumisen lisäksi joustavasti työtiloina sekä maantasossa pienpalveluihin ja -tuotantoon.

Mellunkylän avenue muokkaa Mellunkylän yleisilmettä merkittävästi. Se muuttaa Kontulantien nykyisen epäurbaanin ympäristön kahden kehittyvän metroaseman väliseksi keskeiseksi ydinalueeksi. Yhdistettynä Raide-Jokeri II:n rakentumiseen visio tuottaa Mellunkylään kantakaupunkimaista katutilaa.

Yhdessä Uusi Kaupunki -kollektiviin ja Aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n kanssa Helsingin kaupungille laaditussa laajemmassa maankäyttövisiossa esitellään neljä aluekohtaista visiota Mellunkylästä: kaksi visiota luovat tarkemman katsauksen Kontulankaaren sekä Kontulantien ympäristöihin. Kurkimäen teollisuusalueen sekä Mellunmäen metroaseman ympäristön osalta esitellään kevyemmät periaatteelliset visiot. Asiakas: Helsingin kaupunki, 2020

Lisää aiheesta Uutta Helsinkiä -sivuilla.
**


Malminkartano 2035, Helsinki. Kerran arkkitehtuurin helmi, Malminkartanon alue kaipaa sysäystä uuteen positiiviseen kierteeseen tuleville vuosikymmenille. Malminkartanon keskustan ideasuunnitelmassa yhdistyy strateginen tiivistävä rakentaminen ja uudet yhteydet aseman ympäristössä. Malminkartanolla on mahdollisuus olla näyttävä portti saavuttaessa Helsinkiin. Yhteistyö: Uusi Kaupunki Kollektiivi, Asiakas: Helsingin kaupunki, 2019


Malmin Kasbah, Helsinki. Tulevaisuustarkastelu Malmille. Paikalliset palvelut ja kulttuuri rikastavat paikallistaloutta ja innovaatioita luoden koko kaupungin mitassa halutun kohteen. Ilmastotavoitteiden ja rikkaan paikallisidentiteetin varjelemisen johdosta visio tutkii nykysen rakennuskannan uudelleenkäyttöä ja muutoksia. Yhteistyö: Uusi Kaupunki Kollektiivi, MDI, Asiakas: Helsingin kaupunki, 2019


Tripla, Keski-Pasilan aloituskorttelit, Helsinki. 1. palkinto kutsukilpailussa Keski-Pasilan aloituskortteleiksi. Työ on tehty yhteistyössä Office for Metropolitan Architecture (OMA) kanssa. Asiakas: OMA/YIT, 2012-13


Nauvon Esplanadi Viitesuunnitelma jakaa pitäjän läpi kulkevan kantatien kahtia muodostaen eloisan esplanadin. Kesällä aktiivinen Nauvo saa suunnitelmassa lisää julkista tilaa sekä mahdollisuuden sovittaa palveluasumista ja uusia liikekiinteistöjä keskustaan. Asiakas: Paraisten kaupunki, 2017.


Paraisten kaivos, tulevaisuusvisio tyhjentyneen kaivoksen kohtaloksi. Asiakas: Partek, Paraisten kaupunki, 2015


Manhattan Kalasatama, Helsinki. 1. palkinto ideakilpailussa itäisen kantakaupungin uudeksi maamerkiksi. Modulaarinen torni ei ole veistos itsessään vaan alusta erilaisille toiminnoille ja eri laajuisille kerrostasoille. Asiakas: Helsingin kaupunki ja Ruukki


*


(c) JADA Oy 2021