JADA

JADA

Domus Tampere

Opiskelija-asuntokokonaisuus Tampereelle. | New student housing units in Tampere, Finland. 11.500 brm2.

1. palkinto avoimessa arkkitehtuurikilpailussa 2020. Kilpailun järjesti Tampereen opiskelija-asuntosäätiö yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton kanssa. | 1 st prize in an open arcitectural competition organised by the Tampere Student Housing Foundation with the City of Tampere and the Finnish Association of Architects SAFA held in 2020.

Jälleenrakennusajan esikaupunkialue Kalevassa tiivistyy 2021 avattavan raitioyhteyden myötä. SIKSAK on ratkaisu avoimen korttelirakenteen hallitusta tiivistämisestä ja kaupunkikuvallisesti täydentävästä ja rikastavasta kerroksesta. Taaempi uudisrakennus kasvattaa tontin kerrosalaa torin laidan vanhimman osan jäädessä ennalleen. Tämä vanhin osa, Vanha Domus, on Tampereen ensimmäinen opiskelija-asuntola ja ansaitsee arvokkaan kunnostuksen ja toiminnallisen kunnianpalautuksen.

Uudisrakennus on 4-5-kerroksinen CLT-tilaelementeistä koottu kokonaisuus, jonka joustava rakennejärjestelmä mahdollistaa laajan asuntotyyppien valikoiman. Myös asuntojen keskinäinen muuntojousto on tehty mitoituksella mahdolliseksi. Uudisrakennus lainaa päämittansa vanhalta rakennukselta, mutta alkaa leikitellä massan taitekohdilla ja päädyillä alueen hengen mukaisesti: säännöllisesti ja lähes säännöllisesti aukotetut seinäpinnan taipuvat yllättäviin päätyratkaisuihin.

Uuden ja vanhan rakennuksen väliin jää uustulkinta 50-luvun korttelipihasta, suojaisa mutta kadulle avoin "salainen puutarha". Kukkivat puut ja leikkialueet kutsuvat oleskelemaan. Rakennuksen julkisivuna on puupaanu, joka luo struktuurillaan linkin alueella käytettyihin tiilipintoihin kertoen puurakentamisen mahdollisuuksista. Julkisivun aukotus koostuu ranskalaisista parvekkeista ja panoraamaikkunoista, niin että pienimpäänkin asuntoon tulee molempia.

Yhteisten tilojen kirjo on laaja: vanhan osan maantaso avataan katutilaan ja palveluina toimivat kahvila-ravintola sekä järjestöjen tarpeisiin sopivat kokous-, näyttely- ja esitystilat. Uudisosan nivelkohdista löytyy co-working-tiloja, keittiöitä, gymejä ja verstaita.

Työyhteenliittymä JADA Oy ja Lindroos Architects Oy.

2020-JADA

JADA Oy on helsinkiläinen arkkitehtitoimisto joka tähtää parempaan urbaaniin tulevaisuuteen, luonnon ja ihmisten hyvinvointiin.

Yrityksen ovat perustaneet Erica Österlund and Jussi Vuori, jotka ovat ennen toimimistaan JADA:ssa työskennelleet kansainvälisesti suurten merkkihankkeiden parissa OMA:lla ja ALA:lla: tärkeimpiä toteutuneita kohteita ovat De Rotterdam -tornit, Prada Foundation -museo Milanossa, Kivenlahden metroasema sekä Helsingin Keskustakirjasto Oodi.

Yhdessä kahdeksan muun nousevan arkkitehtitoimiston kanssa, JADA organisoi Uusi Kaupunki -työpajoja ympäri Suomea - YLE taltio tämän Kaupunki uusiksi -sarjaksi. JADA:ssa myös kirjoitetaan ja opetetaan. JADA on kansainvälisen Finnish Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency -vetoomuksen alkuperäinen allekirjoittaja.


JADA Oy, Pälkäneentie 13, FIN-00510 Helsinki
office(a)jada.fi

Työ ja harjoittelu: hakemukset sähköpostiin (max koko 10Mb, pdf-liitteet).


Jussi Vuori, CEO
Arkkitehti SAFA ARK-PS 1613
jussi(a)jada.fi
+358503447026

Erica Österlund
Arkkitehti SAFA
erica(a)jada.fi
+359451213337


***Mellunkylän visio 2035 - Mellunkylän avenue, Helsinki.

Mellunkylä on yksi Helsingin kaupunkiuudistuskohteista - kaupunkiuudistus on työkalu, jolla Helsinki pyrkii toteuttamaan strategista tavoitettaan ehkäistä asuinalueiden eriytymistä.

Visiossa esitellään neljä aluekohtaista visiota Mellunkylästä: kaksi visiota luovat tarkemman katsauksen Kontulankaaren sekä Kontulantien ympäristöihin. Kurkimäen teollisuusalueen sekä Mellunmäen metroaseman ympäristön osalta esitellään kevyemmät periaatteelliset visiot.

Mellunkylän avenue muokkaa Mellunkylän yleisilmettä merkittävästi. Se muuttaa Kontulantien nykyisen epäurbaanin ympäristön kahden kehittyvän metroaseman väliseksi keskeiseksi ydinalueeksi. Yhdistettynä Raide-Jokeri II:n rakentumiseen visio tuottaa Mellunkylään kantakaupunkimaista katutilaa. Helsingin kaupungille laaditussa maankäyttövisiossa tutkittiin myös puurakentamisen mahdollisuuksia täydennysrakentamisessa. Mellunkylän avenuen lisäksi tutkimme myös Kurkimäen pienteollisuusalueen uutta käyttöä. Asiakas: Helsingin kaupunki, 2020

Lisää aiheesta Uutta Helsinkiä -sivuilla.
**


MUITA VIIMEAIKAISIA PROJEKTEJA:

Malminkartano 2035, Helsinki. Kerran arkkitehtuurin helmi, Malminkartanon alue kaipaa sysäystä uuteen positiiviseen kierteeseen tuleville vuosikymmenille. Malminkartanon keskustan ideasuunnitelmassa yhdistyy strateginen tiivistävä rakentaminen ja uudet yhteydet aseman ympäristössä. Malminkartanolla on mahdollisuus olla näyttävä portti saavuttaessa Helsinkiin. Asiakas: Helsingin kaupunki, 2019


Malmin Kasbah, Helsinki. Tulevaisuustarkastelu Malmille. Paikalliset palvelut ja kulttuuri rikastavat paikallistaloutta ja innovaatioita luoden koko kaupungin mitassa halutun kohteen. Ilmastotavoitteiden ja rikkaan paikallisidentiteetin varjelemisen johdosta visio tutkii nykysen rakennuskannan uudelleenkäyttöä ja muutoksia. Asiakas: Helsingin kaupunki, 2019


Tripla, Keski-Pasilan aloituskorttelit, Helsinki. 1. palkinto kutsukilpailussa Keski-Pasilan aloituskortteleiksi. Työ on tehty yhteistyössä Office for Metropolitan Architecture (OMA) kanssa. Asiakas: OMA/YIT, 2012-13


Nauvon Esplanadi Viitesuunnitelma jakaa pitäjän läpi kulkevan kantatien kahtia muodostaen eloisan esplanadin. Kesällä aktiivinen Nauvo saa suunnitelmassa lisää julkista tilaa sekä mahdollisuuden sovittaa palveluasumista ja uusia liikekiinteistöjä keskustaan. Asiakas: Paraisten kaupunki, 2017.


Paraisten kaivos, tulevaisuusvisio tyhjentyneen kaivoksen kohtaloksi. Asiakas: Partek Oyj, Paraisten kaupunki, 2015


Manhattan Kalasatama, Helsinki. 1. palkinto ideakilpailussa itäisen kantakaupungin uudeksi maamerkiksi. Modulaarinen torni ei ole veistos itsessään vaan alusta erilaisille toiminnoille ja eri laajuisille kerrostasoille. Asiakas: Helsingin kaupunki ja Ruukki


*


(c) JADA Oy 2020